محاسبه هزینه حمل و نقل

نرخ کالا را به لیر وارد فرمائید.
وزن کالا را به گرم وارد فرمائید.
چنانچه فروش کالای شما اینترنتی نیست، این گزینه را روشن بفرمایید
جمع هزینه ها:تومان